Oznamy obce

Obmedzenia v železničnej doprave 31.08.-04.09.2020

Železnice Slovenskej republiky konajú výluku v úseku Žarnovica-Nová Baňa v dňoch 31.augusta – 04. septembra 2020 v čase od 08:30 hod. do 15:20 hod.

Upozornenie - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Obecný úrad Voznica upozorňuje občanov, že v kontajneri určenom výlučne na bioodpad bol nájdený odpad, ktorý tam nepatrí a znehodnocuje tým obsah kontajnera - a to plastové fľaše a polystyrén.

Ponuka práce - TRIGO

Firma TRIGO hľadá šikovných živnostníkov na pracovnú pozíciu Kontrolór kvality v Žiari nad Hronom. Práca zahŕňa vizuálnu kontrolu komponentov v automobilovom priemysle.

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 24.09.2020, 25.09.2020

SSD, a.s. oznamuje že dňa 24.09.2020 a 25.09.2020 v čase od 8:30 do 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská dis

Otvorenie šk. roka 2020/2021 - ZŠ A. Kmeťa Žarnovica

Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici oznamuje svojim žiakom,že v stredu 2. septembra 2020 o 7:45 hod. v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici sa bude slúžiť sv. omša za žiakov, zamestnancov, rodičov a dobrodincov ZŠ A. Kmeťa.Účasť je dob

Obmedzenia v železničnej doprave 25.-28.08.2020

Železnice Slovenskej republiky konajú výluku na trati číslo 150 v úseku Žarnovica-Nová Baňa v dňoch 25.augusta – 28.augusta 2020 v čase od 08:30 hod. do 15:20 hod.,

Obmedzenie v železničnej doprave 10.-23.08.2020

V dňoch 10. – 23. augusta 2020 (pondelok – nedeľa) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:00 h dňa 10. augusta do 15:30 h dňa 23. augusta 2020 nepretržite realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železni

Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA - s finančnou podporou BBSK

Obci Voznica bola poskytnutá dotácia na projekt ,,Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA"od poslancov BBSK. Vďaka finančným prostriedkom poskytnutých z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1000 € boli zakúpené nové ľudové košele, klobúky a kabani

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku