Oznamy obce

Stredoslovenská distribučná spoločnosť - nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obchodná verejná súťaž

Obec Voznica vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v k. ú. Voznica.

Úradné hodiny na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVaR oznamuje svojim klientom platné úradné hodiny od 16.12.2020 do 08.01.2021.

Voľba hlavného kontrolóra - Obec ŽUPKOV

Obecné zastupiteľstvo v Župkove v zmysle §18a ods.2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na obdobie 2021-2027. Deň konania voľby: 13. januára 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstv

Stretnutie s Mikulášom

Tohto roku zavíta do našej obce Mikuláš až vo štvrtok 10. decembra 2020 o 18. hodine. Tentokrát príde so svojim netradičným sprievodom.Deti ho môžu čakať pred rodinnými domami, kde ich Mikuláš obdarí sladkou odmenou.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.12.2020

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. decembra 2020 – v pondelok o 18.00 hodine v sále Kultúrneho domu vo Voznici n

ZBER ELEKTROODPADU

Oznamujeme občanom, že do 02. decembra 2020 môžu občania priniesť Elektroodpad na zberné miesto na obecnom úrade počas úradných hodín. Zároveň upozorňujeme občanov, že konáre je možné odkladať LEN na skládku pri lavici.

25.11.2020 - Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách

25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Pri tejto príležitosti sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom zapojilo do kampane zameranej na problematiku násilia na ženách, s cieľom zvyšovať informovanosť a právne

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku