Oznamy obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.02.2021

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 17.02.2021 v čase od 8:00 do 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti S

VÝKUP PAPIERA

Dňa 15.02.2021 ( v pondelok ) sa uskutoční v našej obci výkup papiera pred obecným úradom o 15:00.

Dôležitá informácia k sčítaniu obyvateľov 2021

Asistované sčítanie, tzn. sčítania obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v stanovej dobe (15.02.2021-31.03.2021) nerealizuje - bude presunut

Obecný úrad bude zatvorený 02.02.2021

Obecný úrad bude zatvorený 02.02.2021

Dňa 02. februára 2021, t.j. v utorok bude Obecný úrad vo Voznici zatvorený z dôvodu dezinfekcie priestorov Obecného úradu po antigénovom testovaní. Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.01.2021

Podľa § 12 ods. 2 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov zástupca starostu obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2021 – v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Zmena úradných hodín ÚPSVaR

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám Úrad práce sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že v období od 04.01.2021 do 24.01.2021 sa úradné hodiny upravujú nasledovne:

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku