Oznamy obce

Zápis detí do MŠ VOZNICA na šk. r. 2021/2022

Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022.Vyplnenú žiadosť i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa odovzdá zákonný zástupca riaditeľke materskej školy, alebo vyplní a odošle na mailovú schránku materskej školy msvo

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.03.2021

Podľa § 12 ods. 2 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov zástupca starostu obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. marca 2021 – v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo

UPOZORŇUJEME SENIOROV PRED MOŽNÝMI PODVODMI V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV 2021!

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní obyvateľov 2021.

Zápis detí na šk. r. 2021/2022 - ZŠ Fr. Kráľa 838, Žarnovica

Milí rodičia a budúci prváčikovia ! Zápis detí na školský rok 2021/2022 sa v našej základnej škole uskutoční v týždni od 12.04.2021 do 16.04.2021.

Sociálna poisťovňa vybavuje klientov v tzv. červenom režime

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne vybavujú klientov aj naďalej v tzv. červenom režime. Opatrenia sú platné od 04. januára 2021 do odvolania.

Zber separovaného odpadu - upozornenie

Vážení občania, upozorňujeme Vás na skutočnosť, že zber separovaného odpadu sa vykonáva v našej obci v skorých ranných hodinách ( približne od 6:00 do 8:00 ) . Z tohto dôvodu odporúčame občanom vyložiť vrecia s odpadom včas.

Zoznam odberných miest 

Obec Voznica počas 7. týždňa ( od 15.02. - 21.02.2021) nebude vykonávať antigénové testovanie. V okrese Žarnovica sa môžete otestovať na nasledujúcich odberných miestach:

Sčítanie obyvateľov začalo

Vážení spoluobčania , vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku