Oznamy obce

Asistované sčítanie bolo ukončené

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 bolo ukončené! Konečný počet sčítaných obyvateľov obce Voznica predstavuje 97,69 % - 633 obyvateľov.

Odpis plynomerov 14.06. - 18.06.2021

Slovenská pošta a SPP-distribúcia oznamujú, že od 14.06. do 18.06. 2021 v čase od 9:00 do 21:00, bude v našej obci prebiehať odpis plynomerov.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.06.2021

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. júna 2021 – v pondelok o 19.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici z

MDD 12.06.2021

Milé deti, Obec Voznica Vás pozýva dňa 12.06.2021 ( v sobotu) o 16.00 hod. na Futbalové ihrisko vo Voznici pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Čaká Vás bohatý program a na záver o 18:00 hod. divadlo vo vzduchu pomocou dronov.

Nájdené kľúče od auta

Dňa 21.mája 2021 sa našli kľúče od auta. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín. 045 682 00 37

Opatrenia od 17.05.2021 - Nový covidautomat

Od soboty 15. mája 2021 už neplatí núdzový stav, to znamená, že sú zrušené obmedzenia týkajúce sa vychádzania a zhromažďovania. Stále však pretrváva mimoriadna situácia.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave

SODB 2021 - ASISTOVANÉ SČÍTANIE

3. mája 2021 začína asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku