Oznamy obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne 19.11.2019 v čase od 8:00 do 14:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny.

Jesenné upratovanie

Obec Voznica oznamuje termíny zberu pre komunálny veľkoobjemový odpad, elektro odpad a nebezpečný odpad, konáre.

OZNAM - Obmedzený režim OcÚ

Obecný úrad Voznica oznamuje, že v čase od 05.09 do 13.09.2019 bude z technických príčin (prebiehajúce stavebné práce) úradovať v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 02. septembra 2019 – v pondelok o 19.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy

Dovoľujeme si Vás informovať s ponukou možnosti zvýšiť si kvalifikáciu a externe študovať na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy so sídlom v Bratislave, ktorá má Miesto prvého kontaktu v Žarnovici.

Trieď nápojové kartóny – ušetríš prírodné zdroje

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov.

Mimoriadny zber elektroodpadu

Obecný úrad Voznica organizuje mimoriadny zber elektroodpadu z domácností do 10. augusta 2019

Pozvánka - 70. výročie Voznického futbalu

Najpopulárnejším športom v obci bol odjakživa futbal.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku