Oznamy obce

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. marca 2020– v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Informácie o koronavíruse

Nový koronavírus je respiračný vírus, ktorý sa šíri predovšetkým prostredníctvom kontaktu s nakazenou osobou kvapôčkovou formou.

Detský karneval

Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, plesmi a rôznymi radovánkami. Stalo sa už tradíciou, že pravidelne v tomto období pripravujeme detský karneval.

FAŠIANGY 2020

Už niekoľko desaťročí sa v pohronskej obci Voznica v poslednú sobotu pred ukončením fašiangového obdobia koná tradičný Voznický fašiang.

Predaj surového kravského mlieka - 5. február 2020

Dňa 05. februára 2020, t.j. v stredu sa uskutoční predaj surového kravského mlieka z pojazdného mliečneho automatu, ktorý bude pristavený pred OcÚ od 14:25 do 14:35.

Predaj surového kravského mlieka

Dňa 29. januára 2020, t.j. v stredu sa uskutoční predaj surového kravského mlieka z pojazdného mliečneho automatu, ktorý bude pristavený pred OcÚ od 14:35 do 14:50.

VÝKUP PAPIERA

Dňa 06. februára 2020 v čase od 16:30 pred obecným úrad sa uskutoční výkup papiera.

Zberový kalendár na rok 2020

Prezrite si kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek na rok 2020, podľa ktorého sa bude riadiť zber odpadu v našej obci.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku