Oznamy obce

Hromadná vakcinácia psov a mačiek proti besnote

V sobotu 06.júna 2020 sa uskutoční v našej obci hromadná vakcinácia psov a mačiek proti besnote.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.06.2020

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. júna 2020– v pondelok o 19.00 hodine v sále Kultúrneho domu vo Voznici.

Otváranie zákazníckych centier SSE

Od 13. 5. 2020 opätovne otvárame naše zákaznícke centrá pre verejnosť.

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Voznica 206, oznamuje, že od 4. mája do 7. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021.

Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať formou elektronickej prihlášky.

Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ZŠ Fraňa Kráľa Žarnovica

ZŠ, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica oznamuje, že: zápis detí na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční od 20.4. - do 24.4.2020

Opatrenia SSE

OBMEDZENÝ REŽIM FUNGOVANIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB SSE

Opatrenia RÚVZ 30.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku