Oznamy obce

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 12.07.2021 od 15,00 hod do odvolania.

Hromadná vakcinácia proti besnote

Dňa 26.júna 2021, t.j. v sobotu, sa uskutoční v našej obci hromadné čipovanie a vakcinácia psov proti besnote.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA A VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Asistované sčítanie bolo ukončené

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 bolo ukončené! Konečný počet sčítaných obyvateľov obce Voznica predstavuje 97,69 % - 633 obyvateľov.

Odpis plynomerov 14.06. - 18.06.2021

Slovenská pošta a SPP-distribúcia oznamujú, že od 14.06. do 18.06. 2021 v čase od 9:00 do 21:00, bude v našej obci prebiehať odpis plynomerov.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.06.2021

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. júna 2021 – v pondelok o 19.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici z

MDD 12.06.2021

Milé deti, Obec Voznica Vás pozýva dňa 12.06.2021 ( v sobotu) o 16.00 hod. na Futbalové ihrisko vo Voznici pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Čaká Vás bohatý program a na záver o 18:00 hod. divadlo vo vzduchu pomocou dronov.

Nájdené kľúče od auta

Dňa 21.mája 2021 sa našli kľúče od auta. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín. 045 682 00 37

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku