Odpadové hospodárstvo

Zberový kalendár na rok 2020

Prezrite si kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek na rok 2020, podľa ktorého sa bude riadiť zber odpadu v našej obci.

Jesenné a jarné upratovanie 

Veľkoobjemové kontajnery v obci Voznica budú pristavené na obvyklé miesta dva krát do roka počas jarného a jesenného upratovania, do ktorých je povolené odkladať len komunálny veľkoobjemový odpad.

Trieď nápojové kartóny – ušetríš prírodné zdroje

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku