Novinky

Spievam, spievaš, spievame 2019

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, znovu po 2 rokoch organizuje v spolupráci s obcou Voznica, regionálnu postupovú súťažnú prehliadku hudobného folklóru – spevákov ľudových pie

VIFI FEST vo Voznici - pozvánka

VIFI FEST (VIdiecky FIlmový FESTival) je podujatie, ktoré za aktívnej účasti miestnych prináša do desiatich slovenských obcí filmy a sprievodné podujatia. Príďte si vychutnať premietanie vo Voznici!

Hurá Prázdniny 2019

Dňa 29. júna 2019 sa konal v poradí 5. ročník podujatia Hurá prázdniny v obci Voznica

70. výročie Voznického futbalu

Dňa 22.júna 2019 Obec Voznica a ŠK Voznica spoločne oslávili 70. výročie Voznického futbalu.

70. výročie Voznického futbalu

Obec Voznica spolu so ŠK Voznica pozývajú všetkých osláviť 70. jubileum Voznického futbalu dňa 22.06.2019 so začiatkom o 14:00 na ihrisku ŠK Voznica.

Hurá prázdniny - pozvánka na podujatie

Obec Voznica všetky deti a rodičov pozýva na podujatie Hurá prázdniny, ktoré sa bude konať 29. júna od 16:00 na furbalovom ihrisku vo Voznici.

Poďakovanie

Poďakovanie občanom

Stavanie mája

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku