Novinky

OZNAM - testovanie COVID 19

Plánované testovanie na COVID-19 v našej obci sa z dôvodu nezabezpečenia potrebného zdravotného personálu nemôže zahájiť o 7. hodine. V prípade otvorenia odberového miesta v obci Voznica budeme informovať obecným rozhlasom a na webovej stránke obce.

Celoplošné testovanie COVID - 19

Plošné testovanie COVID – 19 sa v našej obci uskutoční od 31. októbra do 01. novembra 2020 – t. j. v sobotu a v nedeľu. Testovanie občanov bude prebiehať v čase od 7:00 do 21:30.

Jesenné upratovanie

Obec Voznica v 43. týždni, t. j. od 19. - 25. októbra 2020 organizuje jesenné upratovanie, kedy budú vystavené veľkoobjemové kontajnery na obvyklé miesta: k lavici, pri kultúrnom dome, pri transformátore a v Richňave pri autobusovej zastávke.

Zmena úradných hodín OcÚ

Obecný úrad vo Voznici oznamuje občanom, že s účinnosťou od 13. júla 2020 sa úradné hodiny pre klientov OcÚ upravujú do pôvodného stavu.

Deň víťazstva nad fašizmom

Aj tento rok sme si 8. mája pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom.

Deň matiek - príhovor starostu obce

Milé mamy, staré mamy, babky – vážení spoluobčania, už pravidelne a v hojnom počte sme sa stretávali druhú májovú nedeľu, aby sme si pripomenuli a hlavne vyslovili slová vďačnosti, nositeľkám ľudského pokolenia – ženám, matkám. Žiaľ, v tejto súčasnej dobe

Koronavírus COVID -19 - Dôležité čísla

Dôležité čísla

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 oznamujeme, že s účinnosťou od 16.03.2020 sa upravujú úradné hodiny pre klientov obecného úradu

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku