Deň matiek - príhovor starostu obce

Deň matiek - príhovor starostu obce

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Milé mamy, staré mamy, babky – vážení spoluobčania,

už pravidelne a v hojnom počte sme sa stretávali druhú májovú nedeľu, aby sme si pripomenuli a hlavne vyslovili slová vďačnosti, nositeľkám ľudského pokolenia – ženám, matkám. Mali sme možnosť vyjadriť verejne svoj vzťah nielen k svojim matkám, ale uctiť si všetky ženy – matky a poďakovať im za ich lásku, obetavosť, ale i chvíle strádania, ktoré ako matky museli podstúpiť. Každý z nás má alebo mal matku, preto je na mieste, že deň matiek by mal zarezonovať v každom z nás. Žiaľ, v tejto súčasnej dobe nám nie je dopriate spoločné prežívanie tohto sviatku . Nemôžeme vidieť a počuť naše deti, vnúčence ako svojimi slovami, piesňami a tancami vnášajú do sŕdc matkám, starým mamám a babkám vánok jarného šťastia a pohladenia duši. Dovoľte mi milé mamy, aby som takto sprostredkovane cez obecný rozhlas odovzdal Vám – lebo vy si to najviac zaslúžite – prianie všetkého dobrého, aby sa Vám vrátila všetky Vaša láska  a starostlivosť od Vašich detí, nielen vtedy keď ju v kútiku duše očakávate, ale aby sa Vám dostala každý deň a plným priehrštím.

Vážení spoluobčania.

Život píše rozmanité scenáre. Nedopusťme aby sa ten náš končil s výkričníkom alebo otáznikmi. Nedopusťme, aby najdrahšej bytosti akú človek v živote má, sadol na  čelo tieň osamelosti a smútku. Aby sme tieto slová naplnili musíme však načrieť i do svojho vnútra a potlačiť svoju veľkosť, vážnosť, pýchu. Nie je to ľahké , lebo rodinné príbehy sú často popretkávané tŕnistou cestou, ktorú je obtiažne vyčistiť od pichliačov tak, aby na nej ostal len samý puk a kvet. Práve teraz, keď sme viac ako obvykle doma so svojimi blízkymi, možno je teraz tá pravá chvíľa, aby sme zo svojich ciest odstránili pomyselné pichliače a zasiali a pestovali kvety šťastia a vzájomnej úcty. K tejto obtiažnej ale potrebnej očiste Vám želám čo najviac sebareflexie a odvahy.

Vám, naše milé mamičky, želám stále otvorené srdiečka, v ktorých pestujete svoje deti, vnúčatá, pravnúčatá, všetkých blízkych – lebo to Vaše srdce žiadne iné nenahradí.

Ďakujem za pozornosť a prajem Vám všetkým peknú májovú nedeľu.


Starosta obce Voznica, Kamil Blaho

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku