Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica

Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Oznam o zápise do 1. ročníka

 

Zápis do 1. ročníka Základnej školy  Andreja  Kmeťa v Žarnovici


pre šk. rok 2020/2021   bude prebiehať formou elektronickej prihlášky.

V prípade, že rodičia nemajú takúto možnosť, Zápis bude prebiehať osobne a to bez prítomnosti dieťaťa s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení

16. 04. 2020  (vo štvrtok) od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Zápis je povinný pre deti, ktoré k 31. 08. 2020 dovŕšia vek 6 rokov a tie, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.
  • Ostatné podrobnosti si môžete prečítať na stránke školy.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku