Opatrenia 26.03.2020

Opatrenia 26.03.2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Obec Voznica, Obecný úrad oznamuje, že od dnes   26.03.2020 až do odvolania bude podľa potreby o 10 hodine vysielať oznamy a aktuálne informácie v miestnom rozhlase. Povinne zverejňované dokumenty a informácie sú aj na webovej stránke obce.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 23. marca 2020 tieto opatrenia:

  • zatvorené budú všetky prevádzky aj v nedeľu
  • od dnes platí povinnosť nosenia rúšok na verejnosti pre všetkých občanov

Použité ochranné pomôcky – rúška, rukavice treba dať do plastovej tašky, zaviazať a vyhodiť do komunálneho odpadu.

Slovenská pošta pristúpila k obmedzeniu prevádzkových hodín a k obmedzeniu poskytovaných služieb, ktorými je potrebné sa riadiť.

Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady
( napr. nákup od 9-12 hod. )

Obecný úrad ďakuje spoluobčianke, ktorá nezištne ušila rúška pre potreby spoluobčanov. Ďakujeme.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku