Opatrenia OBEC VOZNICA

Opatrenia  OBEC VOZNICA

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Krízový štáb obce Voznica na svojich zasadnutiach prijal v súvislosti s koronavírusom nasledovné opatrenia:


  • Obecný úrad až do odvolania obmedzil úradné hodiny a to nasledovne
    PONDELOK až PIATOK od 8:00 do 11:00.
  • Doporučuje na verejnosti nosiť ochranné rúška, respirátory prípadne šály či šatky, ktoré zabraňujú šíreniu vírusov.
  • Všetkým občanom obmedziť pohyb na verejnosti a zdržovať sa v domácnostiach. Nevytvárať skupiny, nenavštevovať detské ihriská, areál ŠK a iné verejné priestory. Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie nariadení pri vstupe a nákupe v predajni COOP Jednota.  Nezdržiavať sa a nepiť alkoholické nápoje pred vstupom, vstupovať  len s rúškom, šály a šatky nepostačujú!, nechytať rukami tovar , ktorý si nevložíte do košíka!. Riaďte sa pokynmi predavačiek v predajni.
  • Osamelým občanom OcÚ ponúka pomoc pri zabezpečení ich nevyhnutných osobných potrieb. Kontaktujte starostu obce t.č. 0908 931 891 alebo pracovníkov OcÚ t.č. 045/682 0037. Zároveň vyzývame občanov aby chránili starších občanov pred vírusom a poskytovali im všestrannú pomoc.
  • Pracovníci OcÚ začali s pravidelnou dezinfekciou miest so zvýšeným pohybom osôb, a to: priestory OcÚ, predajne COOP Jednota, všetky bytové domy, autobusové čakárne a pod....
  • Žiadame občanov, ktorí sa vrátili do obce zo zahraničia aby kontaktovali aj OcÚ Voznica, prípadne informovali či im bola nariadená 14 – dňová karanténa.

Vážení občania. Správajme sa zodpovedne voči sebe a spoluobčanom. Ide o nás všetkých. Dodržiavajte zvýšené hygienické postupy. Umývajte si a dezinfikujte si ruky, predmety, kľučky, priestory po každom možnom výskyte vírusu. Nepodceňujte všetky opatrenia, používajme rúška aj z vlastnej výroby a hlavne včas informujme kompetentných o náznakoch príznakov koronavírusu. Sledujme príznaky – teplota, kašeľ, malátnosť.

Verím, vážení občania, že všetci si uvedomujeme vážnosť situácie. Zlyhaním jednotlivca, doplatíme všetci.

Sledujme aj médiá, aj našu web stránku kde nájdete všetky opatrenia, nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu SR.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku