Voznický fašiang 2020

Voznický fašiang 2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

FAŠIANGOVÉ VYSTÚPENIE DETÍ Z MŠ


Deti z Materskej školy si pipravili pre nás fašiangové vystúpenie, ktoré sa uskutočnilo  v stredu 19. februára 2020 o 10:30 v sále Kultúrneho domu.
Deti zaspievali tradičné fašiangové pesničky, ktoré doplnili tancom. Do tanca zapojili svojich rodičov i starých rodičov. 

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD


Už niekoľko desaťročí sa v pohronskej obci Voznica v poslednú sobotu pred ukončením fašiangového obdobia koná tradičný Voznický fašiang.

Nebolo tomu inak ani tento rok.
Fašiangový sprievod začal v sobotu 22. februára 2020 ráno o 8. hodine pred obecným úradom a  postupne prešiel od domu k domu celou obcou. Takmer v každom dome ich obyvatelia s radosťou očakávali a mali pre nich pripravené malé občerstvenie. Fašiangovníci všetkých povykrúcali v sprievode hudby a spevu.
O 20. hodine sa v sále Kultúrneho domu začala fašiangová zábava. Do tanca hral DEEJAY JANY zo Šale.
Približne o 22. hodine sa všetci prítomní rozlúčili so starou basou a uložili ju na odpočinok až do Veľkej noci. 

DETSKÝ KARNEVAL

K fašiangom tradične patrí aj detský karneval, ktorý každoročne pripravuje Obec Voznica. 53 masiek v sprievode svojich príbuzných zaplnilo sálu kultúrneho domu v nedeľu 23. februára 2020. Predstavila sa pestrá škála masiek. Deti súťažili, tancovali a šantili. Každá maska si odniesla cenu z tomboly a sladkú odmenu v podobe muffinu a džúsika.


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku