VÝKUP PAPIERA

VÝKUP PAPIERA

Dňa 06. februára 2020

v čase od 16:30

pred obecným úrad

sa uskutoční výkup papiera.Papier (triedenie a recyklácia papiera) Vedeli ste, že...?

 • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát
  Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je možné kompostovať.
 • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
  Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade.
 • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
  + 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.
 • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia
  1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.


n

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku