PONUKA - Prenájom nebytových priestorov

PONUKA - Prenájom nebytových priestorov

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Obec Voznica ponúka na prenájom nebytové priestory  vo vlastníctve obce formou priameho nájmu:

- priestory na účely podnikateľskej činnosti na adrese Voznica 134 ( bývalý ELZET BAR )

- výmera 62,56 m2

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov
sa môžu informovať na OcÚ vo Voznici alebo na t. č. 0908 931 891

1.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku