Jesenné a jarné upratovanie 

Jesenné a jarné upratovanie 

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

  • Veľkoobjemové kontajnery v obci Voznica budú  pristavené na obvyklé miesta dva krát do roka počas jarného upratovania 23.03.2020 - 29.03.2020 a jesenného upratovania 19.10.2020 - 25.10.2020, do ktorých je povolené odkladať len komunálny veľkoobjemový odpad.
  • Do kontajnerov je zakázané odkladať zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, kovy), elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a bioodpad.
  • Odpadové pneumatiky nepatria do komunálneho odpadu a preto sú používatelia pneumatík - t. j. občania, povinní odovzdať pneumatiky bezplatne v pneuservise alebo v predajní pneumatík. 
  • Biologický odpad zo záhrad môžu obyvatelia kompostovať na vlastných pozemkoch.
  • Biologický odpad a komunálny odpad je zakázané spaľovať na voľnom priestranstve.


  • Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa bude zbierať celoročne na obecnom úrade vo Voznici.


  • Konáre je možné odkladať samostatne na skládky v obci a po dohode so starostom aj na iných miestach.
  • Lístie je možné odkladať samostatne len na skládku pri lavici. 


  • Pripomíname občanom na povinnosť odstrániť konáre na svojich pozemkoch, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií, elektrického vedenia a chodníkov.  Pozemky je potrebné udržiavať bez buriny, kríkov a iných nečistôt.


  • Pri väčšom množstve odpadu si občania môžu na vlastné náklady objednať veľkoobjemový kontajner priamo na Mestskom podniku služieb v Žarnovici na t. č. : 0911 806 723.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku