Jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie
  • Obecný úrad Voznica oznamuje, že veľkoobjemové kontajnery v obci Voznica budú v mesiaci október (14.10.-21.10.2019) pristavené na obvyklé miesta, do ktorých je povolené odkladať len komunálny veľkoobjemový odpad.


  • Do kontajnerov je zakázané odkladať zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, kovy), elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a bioodpad.
  • Odpadové pneumatiky nepatria do komunálneho odpadu a preto sú používatelia pneumatík - t. j. občania, povinní odovzdať pneumatiky bezplatne v pneuservise alebo v predajní pneumatík. 
  • Biologický odpad zo záhrad môžu obyvatelia kompostovať na vlastných pozemkoch.
  • Biologický odpad a komunálny odpad je zakázané spaľovať na voľnom priestranstve.


  • Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa bude vykonávať dňa 26.10.2019 - v sobotu od 9:00 hod. spred rodinných domov.


  • Konáre je možné odkladať do 21. októbra 2019 na skládky pri lavici a v Richňave pri autobusovej zastávke a po dohode so starostom aj na iných miestach.


  • Pripomíname občanom na povinnosť odstrániť konáre na svojich pozemkoch, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií, elektrického vedenia a chodníkov.  Pozemky je potrebné udržiavať bez buriny, kríkov a iných nečistôt.


  • Pri väčšom množstve odpadu si občania môžu na vlastné náklady objednať veľkoobjemový kontajner priamo na Mestskom podniku služieb v Žarnovici na t. č. : 0911 806 723.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku