75. výročie SNP, Deň ústavy SR

75. výročie SNP, Deň ústavy SR

29. august 2019 je deň, keď si pripomíname

75. výročie Slovenského národného povstania.


Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín, medzníkom, ku ktorému sa vracia naša spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a spolupatričnosti k rodine európskych štátov. S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.

Pietny akt kladenia vencov starostom obce  k pamätnej tabuli sídla veliteľstva Trnavskej posádky sa konal 28. augusta 2019 o 19.00 hod.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku