75. výročie SNP, Deň ústavy SR - Pozvánka

75. výročie SNP, Deň ústavy SR - Pozvánka

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  a starosta obce pozývajú

 na spomienkový večer pri príležitosti 

75. výročia SNP a Dňa ústavy SR,

 ktorý sa bude konať  28. augusta 2019

s nasledovným programom:


19:00 relácia v obecnom rozhlase

19:30 kladenie venca k pamätnej tabuli sídla veliteľstva Trnavskej posádky

20:00 stretnutie občanov pri vatre na ihrisku ŠK Voznica, príhovor starostu obce Voznica

Tradičné občerstvenie


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku