Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Dovoľujeme si Vás informovať s ponukou možnosti zvýšiť si kvalifikáciu a externe študovať na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy so sídlom v Bratislave, ktorá má Miesto prvého kontaktu v Žarnovici (adresa Bystrická 4, 966 81 Žarnovica).


Prihlášku je potrebné podať do 30. 08. 2019.Jedná sa o bakalárske štúdium (I. stupeň štúdia) v študijných programoch 

Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania prípadne Ekonomika a manažment verejných služieb, 

bez prijímacích pohovorov a s možnosťou pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.).

http://www.vsemvs.sk/


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku