Mimoriadny zber elektroodpadu

Mimoriadny zber elektroodpadu

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Obecný úrad Voznica organizuje mimoriadny zber elektroodpadu.


 

Elektroodpad z domácností môžu občania odovzdať

 na zberné miesto obecného úradu 

kde ho prevezmú pracovníci obecného úradu počas úradných hodín. Elektroodpad sa zberá od vyhlásenia v obecnom rozhlase (31.07.2019) do 10. augusta 2019.


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku