Poďakovanie

Poďakovanie

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Starosta obce Kamil Blaho  spolu s poslancami 

ďakujú tým občanom, ktorí sa pravidelne počas celého roka starajú o verejné priestory 
pred svojimi domami, záhradami – zametaním, kosením a udržiavaním čistoty.

Ďakujeme!

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku