Stavanie mája

Stavanie mája

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.

Stavanie májov v predvečer prvomájovej noci nesie v sebe odkaz, ktorý je hodný si pripomenúť. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou.

Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec a podobne.

Stavanie mája v našej obci prebieha tradične 30. apríla pred budovou obecného úradu vo Voznici. Tento rok nám na zlepšenie nálady z nepriaznivého upršaného počasia spievala spevácka skupina Dolinka.

Túto tradíciu si pripomenuli aj deti MŠ, ktoré si svoj máj za sprievodu tanca a spevu ozdobili.  

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku