Separuje naša obec dostatočne?

Separuje naša obec dostatočne?

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Obec Voznica dlhodobo venuje pozornosť triedeniu komunálneho odpadu. Pravidelne upozorňuje na správne triedenie odpadu, aby sa podiel separovaného odpadu zvyšoval. 

Za rok 2018 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych dopadov vo výške 14,73 %, čo je veľmi v porovnaní s okolitými obcami veľmi nízke číslo. Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke je spoplatnené a poplatok sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. 

Z dôvodu nízkej úrovne separácie sa poplatok za uloženie na skládke sa zvýšil na 12 € za 1 tonu odpadu.

Pri zbere separovaného odpadu, ktoré sa konalo 17.04.2019 bolo zistené, že vo vreciach na separovaný odpad sa nachádzalo až 13% zmesového odpadu – a to obaly a zvyšky jedál, použité sviečky a kahance, šatstvo, WC kefy a podobne. Do vriec je dovolené vkladať len čistý a vytriedený odpad. 

Len dôkladným triedením odpadu chránime životné prostredie a financie.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku