Zápis detí do 1. ročníka - Cirkevná Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici

Zápis detí do 1. ročníka - Cirkevná Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Cirkevná Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici

oznamuje, že

Zápis do 1. ročníka

sa uskutoční

04.04.2022 (v pondelok)

od 13.00 do 17.00 hod.

 

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia vek 6 rokov a tie, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
  • doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP.


  • Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť vopred formou elektronickej prihlášky na stránke školy a do školy sa dostavia len na overenie osobných údajov v danom termíne.

  • Podrobnejšie informácie si môžete prečítať na stránke školy.

  • Tešíme sa na všetkých nových prvákov.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku