Spievam,spievaš,spievame 2021 - pozvánka

Spievam,spievaš,spievame 2021 - pozvánka

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, znovu po 2 rokoch organizuje v spolupráci s obcou Voznica, prehliadku hudobného folklóru – dospelých spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov na ľudové hudobné nástroje a ľudových hudieb pod názvom

 Spievam, spievaš, spievame


Prehliadka sa uskutoční 

v sobotu 18.9.2021 

v Kultúrnom dome vo Voznici.,

.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku