Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom

O  D  V  O  L  Á  V  A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  (50m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica

od 12.07.2021 od 15,00 hod do odvolania.


Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečestva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 21.06.2021

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku