Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Dátum a čas konania volieb


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť


Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Obecný úrad Voznica Vám oznamuje, že:

  • e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 je sekretariat[zavináč]voznica[bodka]sk
  • e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 je sekretariat[zavináč]voznica[bodka]sk

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku