POMOC PRE RUDNO NAD HRONOM

POMOC PRE RUDNO NAD HRONOM

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

NA FINANČNÚ POMOC PRE OBYVATEĽOV OBCE RUDNO NAD HRONOM,

 ktorým ničivá povodeň  po pretrhnutí hrádze spôsobila výrazné škody na majetku

bol zriadený v Slovenskej sporiteľni transparentný účet.


Názov ÚČTU: POMOC RUDNU NAD HRONOM

IBAN: SK92 0900 0000 0051 7956 0018 

                                           https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9209000000005179560018


Podporme ich v tejto náročnej situácii a prostredníctvom finančnej zbierky

im pomôžme aspoň z časti zmierniť ich ťažkú situáciu.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku