Zber použitého šatstva, textílií, odevov a obuvi

Zber použitého šatstva, textílií, odevov a obuvi


V obci Voznica pred obecným úradom

 boli umiestnené  2 kontajnery

slúžiace na zber použitého šatstva, textílií, odevov a obuvi.

 

Žiadame občanov, aby do kontajnerov odkladali iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné, čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil. 

Do kontajnera nepatrí textilný odpad nevhodný na ďalšie použitie , t.j. znehodnotený, poškodený, špinavý a nepoužiteľný textil. AKO VKLADAŤ OBLEČENIE DO KONTAJNERA ?


Vložte prosím textil v pevne uzatvárateľných hrubších igelitových taškách alebo vo vreciach do lyžice, tú následne zdvihnete za rukoväť a textil sa prepadne do vnútra kontajnera. Topánky zviažte  v pároch alebo inak spárujte. 

Ak chcete darovať väčšie množstvo oblečenia, kontajner prosím nepreplňujte, ale kontaktujte občianske združenie 0910 901 910 / info@ekocharita.com - radi ho vyzdvihnú po dohode priamo u Vás. 

Prosíme občanov, aby nenechávali textil vedľa kontajnera.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku