ZÁPIS DETÍ NA ŠK. R. 2021/2022 - Cirkevná ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici

ZÁPIS DETÍ NA ŠK. R. 2021/2022 - Cirkevná ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Cirkevná Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici

oznamuje, že

Zápis do 1. ročníka

sa uskutoční

15.04.2021 (vo štvrtok)

v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 do 16.30 hod.

bez prítomnosti detí.

 

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia vek 6 rokov a tie, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.


Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.
  • Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť vopred formou elektronickej prihlášky na stránke školy a do školy sa dostavia len na overenie osobných údajov v danom termíne.
  • Podrobnejšie informácie si môžete prečítať na stránke školy.
  • Tešíme sa na všetkých nových prvákov.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku