Prerušená distribúcia elektriny dňa 18.4.2019

Prerušená distribúcia elektriny dňa 18.4.2019

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme,

že v termíne od: 18.04.2019 08:00 do: 18.4.2019 16:30

bude vo vašej obci prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku