Sčítanie obyvateľov 2021 onedlho končí

Sčítanie obyvateľov 2021 onedlho končí

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára 2021.
Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo 90,12 % obyvateľov obce Voznica.
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára, ktorý nájdete na internetovej stránke www.scitanie.sk.  Za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať v období od 01.04.2021 - 31.10.2021 ( presný dátum sa určí podľa epidemiologickej situácie) sa bude týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených ( obyvateľov bez internetu, seniorov, obyvateľov margalizovaných rómskych komunít)


Zostáva doslova pár hodín do ukončenia elektronického sčítania, preto vyzývame obyvateľov, aby čas do polnoci 31. marca 2021 ešte využili na možnosť sa elektronicky sčítať. 

Zároveň ďakujeme každému, kto tak už urobil.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku