Pravda a mýty o odpade

Pravda a mýty o odpade

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

.

.

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá :

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu a nápojovým kartónom  červená. Napovie Vám aj označenie na obale:

  • Riaďte sa pravidlami triedenia našej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku