Sčítanie obyvateľov 2021 končí 31.03.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 končí 31.03.2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Aktuálny počet sčítaných obyvateľov obce Voznica 

k dnešnému dňu  predstavuje 75,77 %.

 

–  online sčítanie končí  31. marca 2021, (t.j. za 13 dní) po tomto termíne už nebude možné samosčítanie obyvateľov

- elektronický formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk

- pomoc obyvateľ nájde na linke call centra 02/20 92 49 19

 - povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

– povinnosť sčítať sa majú aj ľudia, ktorí žijú v zahraničí, ale stále majú trvalý pobyt na Slovensku

- za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 eur

– všetky údaje, ktoré uvediete sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021

 pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, najmä svojim rodičom, starým rodičom, príp. susedom z radov seniorov

samosčítanie je pre obyvateľov rýchly  a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára , bez narušenia súkromia a ohrozenia svojho zdravia  vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú  situáciu

– nezabúdajte, že sčítanie je povinné a výrazne ovplyvňuje náš život v budúcnosti

- asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať v období od 01.04.2021 - 31.10.2021 ( presný dátum sa určí podľa epidemiologickej situácie) sa bude týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených ( bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov margalizovaných rómskych komunít) 


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku