Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021 a potrvá do 31. 3. 2021.

Do dnešného dňa  sa elektronicky sčítalo 57% obyvateľov našej obce.

Povinnosť sčítať sa pomocou elektronického formulára majú  všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021.

Pomoc obyvateľ nájde aj na linke call centra : 02/20 92 49 19. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na  1. januára 2021.

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní obyvateľov 2021.

V tejto súvislosti dôrazne vyzýva obyvateľov, aby si pri elektronickom sčítaní v rámci rodiny vzájomne pomohli a pomohli pri sčítaní sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, najmä svojim rodičom a starým rodičom, príp. susedom z radov seniorov.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítania obyvateľov 2021, bude môcť využiť asistované sčítanie v čase od 01.04 – 31.10.2021.

Asistované sčítanie v našej obci budú vykonávať iba zamestnanci obecného úradu.

Vzhľadom na možné pretrvávanie nepriaznivej pandemickej situácie je najvhodnejším riešením sčítať sa sám v pohodlí a bezpečí domova. 

 

Vo Voznici dňa 10.03.2021

.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku