Dôležitá informácia k sčítaniu obyvateľov 2021

Dôležitá informácia k sčítaniu obyvateľov 2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Dôležitá  informácia k sčítaniu obyvateľov 2021


!!!  Asistované sčítanie, tzn. sčítania obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania  v kontaktných miestach  alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v stanovenej dobe (15.02.2021-31.03.2021) nerealizuje - bude presunuté. !!!


Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021  do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa budú sčítavať sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk a budú mať k dispozícií aj mobilnú aplikáciu. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Obyvateľ, ktorý nie je schopný sa elektronicky sčítať sám môže tak urobiť  s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo s pomocou osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti.

Cieľom je, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky  v čase od 15.02.2021 do 31.03.2021 a v súvislosti s pandémiou čo najbezpečnejšie. 

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie  postačí mobil, tablet, notebook alebo PC s pripojením na internet.


Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na Youtube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku