Voľba hlavného kontrolóra - Obec ŽUPKOV

Voľba hlavného kontrolóra - Obec ŽUPKOV

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Obecné zastupiteľstvo v Župkove

                   v zmysle §18a ods.2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

                                vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na obdobie  2021-2027

 

Deň konania voľby: 13. januára 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva


Viac informácií v dokumente :

Voľba hlavného kontrolóra-obec Župkov.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku