Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom

Vážení občania, milé deti. 

Tradične, každý rok v tomto čase sme spoločne v našej obci privítali Mikuláša so svojim sprievodom, ktorý obdaroval všetky dobré deti.

Tohto roku zavíta do našej obce Mikuláš až vo štvrtok 10. decembra 2020 o 18. hodine. Tentokrát príde so svojim netradičným sprievodom.Deti ho môžu čakať pred rodinnými domami, kde ich Mikuláš obdarí sladkou odmenou.

Už teraz sa spoločne tešíme na jeho príchod.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku