Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

„V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike a zákazu vychádzania Vám oznamujeme, že v termíne od 28.októbra do dovolania sa rušia úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadame klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.“

Viac info: https://www.upsvr.gov.sk/ustredie-psvr/aktuality/uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny-su-v-termine-od-28.10.2020-do-odvolania-zrusene.html?page_id=1036936&fbclid=IwAR3zvR0BNyGIPPrYTjmU99xNRGyTHUxRUn-iWv4ibJ0I2q2vr_c6E2oKUBI

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku