Chov ošípaných - výzva

Chov ošípaných - výzva

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Regionálna veterinárna správa Žiar nad Hronom
vyzýva
občanov/chovateľov ošípaných,
ktorí nemajú chovy ošípaných zaregistrované,
aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020.


  • Od 26.10.2020 bude vykonávaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu bude vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaniu sankcii, prípadne k utrácaniu zvierat.
AMO_bioopatrenia_farma.pdf


https://www.mpsr.sk/aktualne/prasacia-amnestia/15946

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku