OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021 - ZŠ Ul. Fraňa Kráľa

OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021 - ZŠ  Ul. Fraňa Kráľa

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Vážení rodičia,
ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude dňa 02.09.2020. 

Žiaci  2 až 9. ročníka prídu do školy o 8.00 hod a pôjdu do svojich tried.

Žiaci 1. ročníka prídu na školský dvor 1. stupňa v čase o 8.00 hod.

Po príhovore riaditeľky školy sa presunú s triednymi učiteľkami do svojich tried aj v prítomnosti zákonných zástupcov s rúškom na tvári.

Pri vstupe do triedy všetci žiaci odovzdajú triednej učiteľke vyplnený Zdravotný dotazník, ktorý si zákonní zástupcovia môžu stiahnuť na webovom sídle školy.

Ranný filter sa bude uskutočňovať každý deň pri vstupe do budovy. 

Žiaci majú pri vstupe do budovy školy rúško + náhradné rúško a balíček hygienických vreckoviek.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku