Čo nepatrí do triedeného zberu - Pozor na časté chyby

Čo nepatrí do triedeného zberu - Pozor na časté chyby

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj ostatných:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom a nápojovým kartónom červená farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.Čo nepatrí do triedeného odpadu a aké najčastejšie chyby robia občania pri separácii sa dozviete z dole priloženého plagátu.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku