Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.3.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.3.2019}

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4.marca 2019 – v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku