Obmedzenie v železničnej doprave 10.-23.08.2020

Obmedzenie v železničnej doprave 10.-23.08.2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

V dňoch 10. – 23. augusta 2020

(pondelok – nedeľa)

 

budú Železnice SR od 07:00 h dňa 10. augusta do 15:30 h dňa 23. augusta 2020 nepretržite realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku:

Žarnovica – Nová Baňa.

V dôsledku výlukových prác budú na úseku Žarnovica – Nová Baňa  a opačne od dňa 10. augusta 2020 nahradené všetky vlaky autobusovou dopravou (NAD).

V obci Voznica je náhradnou autobusovou dopravou autobusová zastávka ,, Voznica, OcÚ" pri pohostinstve. 

Bližšie informácie je možné získať na infolinke ZSSK Kontaktné centrum 18188 alebo na  internetovej stránke Železničnej spoločnosti Slovensko, a s. https://www.zssk.sk/vyluky/

https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2020/08/Nepretr%C5%BEit%C3%A1-v%C3%BDluka-%C5%BDarnovica-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-10.-23.8.2020.pdf


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku