Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA - s finančnou podporou BBSK

Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA - s finančnou podporou BBSK

Obci Voznica  bola poskytnutá dotácia na projekt ,,Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA"od poslancov BBSK. 

Vďaka finančným prostriedkom poskytnutých z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1000 € boli zakúpené nové ľudové košele, klobúky a kabanice pre folklórnu skupinu DOLINKA.

Folklórny súbor Dolinka vznikol v roku 1984. Speváci svojou tvorbou reprezentujú obec na rôznych folklórnych podujatiach v regióne, zúčastňujú sa na prehliadkach i súťažiach a v neposlednom rade vystupujú aj pre domáce publikum, ktoré im prejavuje veľkú priazeň. Spevácky súbor dospelých sa so svojimi piesňami predstavil aj v televíznej relácii Kapura – televízna hitparáda. Počas roka pravidelne spestruje kultúrne dianie v obci, či už fašiangovým sprievodom, pochovávaním basy, stavaním mája. Dolinka vystupuje aj v rámci osláv Dňa matiek i pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Spevácky súbor spríjemňuje aj súkromné rodinné oslavy, výročia obcí, programy pre dôchodcov, ako aj mnoho ďalších akcií.  Hlavným cieľom tohto projektu je uchovávať a šíriť tradície regiónu v oblasti ľudového folklóru.

Poslancom BBSK ďakujeme za poskytnutie dotácie na doplnenie krojov pre FS DOLINKA.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku